Stichting Soz Fonds

 

Voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak

 

     

 

 

 

Nederlands · Koerdisch

Nederlands

Algemene informatie
Foto's feest 2006
Scholen
Samal Project
Ons steunen?
Voortgang
Nieuwsbrieven
Contact informatie
Sitemap
Links

Help Stichting Soz Fonds

 

Stichting Soz Fonds kan haar projecten niet waarmaken zonder uw bijdrage.

 Doneren is mogelijk via een directe overmaking. Daarnaast kunt u ook online doneren.

 

Voor het overmaken van een gift:


Rekening Postbank: 4807904

t.n.v Stichting Soz Fonds, Amstelveen

 

Direct online doneren is mogelijk via deze link:

 

ONLINE DONEREN

 

Naast een geldelijke donatie zijn braillemachines of onderwijsmaterialen voor gehandicatpe, dove of blinde kinderen gewenst. Wij zorgen dat dit op de juiste plek komt.

 

De hulp kan ook gegeven worden door actief de stichting te ondersteunen. Heeft u tijd of middelen neemt u dan contact met ons op.

 


 


You are here: Home-Nederlands-Ons steunen?

Previous Topic: Samal Project Next Topic: Voortgang