Stichting Soz Fonds

 

Voor kinderen in Koerdistan/Noord-Irak

 

     

 

 

 

Nederlands · Koerdisch

Nederlands

Algemene informatie
Foto's feest 2006
Scholen
Samal Project
Ons steunen?
Voortgang
Nieuwsbrieven
Contact informatie
Sitemap
Links

VOORTGANG


In de zomer van 2005 is de stichting opgericht, sindsdien is in Nederland een 5-koppig bestuur aangetreden, in Koerdistan is ook een stichting geformeerd en ter plekke geregistreerd. Deze stichting opereert onder auspicien van de Nederlandse stichting. Ook hebben we de steun verworven van Stichting Rosh, de belangrijkste stichting in Koerdistan/ Noord Irak op het gebied van de gehandicaptenzorg.  

 

We vroegen de drie scholen wat zij het hardst nodig hadden. Tijdens het bezoek van onze voorzitter heeft zij hun wensen bekeken. Aan de hand daarvan is een eerste bescheiden plan voor een project opgesteld met de bijbehorende begroting. Dit eerste project noemen we Samal; dit is de naam van de overleden vader van de voorzitter, die hem op deze wijze wil eren. Daarna werd een subsidie aanvraag opgesteld voor de NCDO. Het NCDO heeft onze subsidieaanvraag gehonoreerd en zal het door ons ingezamelde geld voor dit project verdubbelen. In 2006 is er voldoende geld ontvangen om het Samal project uit te voeren. De NCDO verdubbeld dit bedrag zodat de uitvoering plaats kan vinden. In de winter van 2007 is het grootste deel van het project uitgevoerd. Er is echter nog voldoende hulp te bieden aan de verschillende scholen.


Er zijn scholen en instellingen bezocht om informatie en praktische adviezen te krijgen. De school voor dove en slechthorende kinderen, HIWA school, vroeg ons bijvoorbeeld hoe het vervolgonderwijs voor deze kinderen in Nederland is opgezet. Voor hen werd uit alle verkregen informatie een voorbeeld leerplan in het Koerdisch opgesteld en toegestuurd. Op verschillende plaatsen in Koerdistan wordt nu geŰxperimenteerd met dit leerplan.

 

Tijdens bezoeken aan de Iraakse ambassade heeft de ambassadeur, die enthousiast was over dit initiatief, ons zijn steun in Nederland en in Koerdistan toegezegd.

 

We bezochten een vertegenwoordiger van de blindenbond die ons drie gebruikte braillemachines en een grote hoeveelheid braillepapier gaf.

 

Verder hebben we leermiddelen en speciaal speelgoed gekregen voor de kinderen van de drie scholen.

 

We legden contact met Rozas Travel die voor ons deze goederen wil vervoeren. 

 

Vanuit het COS Noord-Holland kregen we adviezen over het aanvragen van subsidies. Daarnaast was het mogelijk om korte cursussen te volgen.

 

Er is inmiddels voorlichting gegeven op de Joost van den Vondelschool in Amstelveen. De kinderen van deze school hebben tekeningen gemaakt. Deze tekeningen worden door de voorzitter, tijdens haar bezoek aan Koerdistan/Noord-Irak, aan de kinderen op de scholen uitgereikt. De kinderen van de Joost van den Vondelschool hebben een introductiebrief van Stichting Soz Fonds ontvangen. Ook voor een tweede school is de voorlichtingbijeenkomst is voorbereiding.

 

Op 18 november 2006 is er een informatieve/culturele bijeenkomst voor alle ge´nteresseerden georganiseerd ter bekendmaking van Stichting Soz Fonds en als geldinzamelingsactie voor het project Samal. Bij de nieuwsbrieven kunt u een verslag van deze bijeenkomst vinden.

 

In 2007 is het Samal project uitgevoerd. Bij de verschillende scholen is een verslag hiervan te vinden.

 

 

 

 


 


You are here: Home-Nederlands-Voortgang

Previous Topic: Ons steunen? Next Topic: Nieuwsbrieven